Gležnjevi su popeli i stražnja strana nogu

Anterior gležanj. Vanjske smjernice anteriornog gležnja. Granice prednjeg dijela gležnja. Projekcija leđne arterije stopala i dubokog peronealnog živca na koži.

Vanjske smjernice prednjeg gležnja, Na rubovima regije su medijalni ilateralnog gležnja i između njih - ekstenzorskih tetiva, jasno vidljivih sa stražnjim preklopom stopala. Na stranama ekstenzorskih tetiva vidljive su pred-prednje brazde koje se, kada su natečene u zglobu gležnja, pretvore u prilodičke cilindre.

Granice prednjeg gležnja

Iznad prednjeg anteriornog gležnja - vodoravna ravnina, izvučena kroz baze gležnjeva, ispod prednjeg gležnja - Zrak je bio na vrhu gležnja.

Projekcija leđne arterije stopala i dubokog peronealnog živca na koži.

Projekcija dorzalne arterije stopala, a. dorsalis pedis i dubokim peronealnim živcima, br. fibularis (peroneus) profundus, definiran crtom od srednje mezhlodyzhkovogo udaljenost do prve interdigitalni prostora (Sl. 4.34).