Potencijalni problem pacijenta s oticanje quinta

(angioedem, anafilaktički šok)

1. Potencijalni problem pacijenta kod Quinckove otekline

a) oticanje usnica b) oticanje kapaka c) bol u prsima d) gušenje

2. Anafilaktički šok češće dolazi s primjenom lijeka

a) unutar b) inhalacije c) parenteralno d) sublingvalno

3. Za liječenje anafilaktičkog šoka,

a) adrenalin, prednisolon, penicilin b) eufilin, mezaton, dibazol

c) epinefrin, hemodez, heparin d) epinefrin, eufilin, prednisolon

4. Hitna skrb za anafilaktički šok je

a) u sobi za liječenje B) u hitnoj

c) u odjelu d) na mjestu razvoja

5. Prioritetni problem pacijenta s Quinckovim bubrenjem

a) oticanje lica b) svrbež kože c) ​​konvulzije

© studopedia.ru Nisu autorovi materijali koji su objavljeni. Ali pruža besplatnu upotrebu.