Cerebralni edem mozga tijekom utapanja

Aukonijalna cista dobivena porencefalična cista Isključena: periventrikularna stečena neonatalna cista (P91.1) kongenitalna cerebralna cista (Q04.6)

G93.1 Anoxijsko oštećenje mozga, koje nije drugdje razvrstano

Isključeno: kompliciranje. pobačaja, ektopične ili molarne trudnoće (O00-O07, O08.8). trudnoće, porođaja ili isporuke (O29.2 O74.3, O89.2). kirurška i medicinska njega (T80-T88) neonatalna anoksija (P21.9)

G93.2 Benigna intrakranijalna hipertenzija

Isključeno: hipertenzivna encefalopatija (I67.4)

G93.3 Sindrom umora nakon virusne bolesti

Isključeno: encefalopatija. alkoholni (G31.2). otrovni (G92)

G93.5 Kompresija mozga

Kompresija> Povreda> mozga (stem) uključuje: traumatskog kompresiju mozga (S06.2). Žarišna (S06.3)

Isključeno: cerebralni edem. zbog ozljede kod poroda (P11.0). traumatski (S06.1)

Ako je potrebno, prepoznajte vanjski faktor pomoću dodatnog koda vanjskih uzroka (klasa XX).

G93.8 Druga navedena oštećenja mozga

Encefalopatija uzrokovana ozračenjem Ako je potrebno, prepoznajte vanjski faktor pomoću dodatnog koda vanjskih uzroka (klasa XX).

G93.9 lezija mozga, nespecificirana